YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Không bị chiến tranh tàn phá. 
  • B. Được yên ổn sản xuất và buôn bán vũ khí.
  • C. Tập trung sản xuất và tư bản cao.
  • D. Chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>