ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển vừa là

  • A. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI.
  • B. Trách nhiệm của các nước đang phát triển.
  • C. Trách nhiệm của các nước phát triển hiện nay
  • D. Vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA