YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn

  • A. Cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung.
  • B. Cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.
  • C. Cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung
  • D. Cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON