AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The phrase “the one” in paragraph 2 refers to a single

  • A. message
  • B. food trail
  • C. dead ant
  • D. species

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Cụm từ "the one" đề cập đến một

  A. thông điệp                                                      B. đường kiếm ăn

  C. con kiến chết                                                  D. loài

  “the one” nhắc đến “message”: Unlike some other messages, such as the one arising from a dead ant  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>