AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The pair of jeans I bought for my son didn't fit him, so I went to the store and asked for ______.

  • A. the other ones
  • B. others ones
  • C. another pair
  • D. another jeans

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  Phía trước từ nhấn mạnh là “pair” of jeans (cặp quần jeans) vì thế ở phía sau này ta phải viết nghĩa phù hợp với từ “pair” đó => D loại

  “pair” ở vế trước là số ít, vì thế ở đây không dùng “ones” => A, B loại

  Tạm dịch: Cặp quần jean tôi mua cho con trai tôi không phù hợp với nó, vì vậy tôi đã đi đến cửa hàng và yêu cầu đổi một cặp khác  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>