AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The house that we used to live in is in a very ______ state.

  • A. negligent
  • B. neglected
  • C. negligible
  • D. neglectful

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  negligent (a): cẩu thả, chểnh mảng                     neglected (a): xuềnh xoàng

  negligible (a): không đáng kể                             neglectful (a): quen thói xao lãng, quen thói lơ là

  Tạm dịch: Ngôi nhà chúng tôi từng sống nằm ở một khu rất xuềnh xoàng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA