ADMICRO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, how are ants guided by trail pheromones?

  • A. They sense the vapor through their antennae.
  • B. They avoid the vapor spaces by moving in a straight line.
  • C. They concentrate on the smell of food.
  • D.  They follow an ant who is familiar with the trail.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn văn, kiến được hướng dẫn bằng pheromone như thế nào?

  A. chúng có thể cảm nhận hơi qua ăngten của chúng.

  B. chúng tránh không gian hơi bằng cách di chuyển theo một đường thẳng.

  C. chúng tập trung vào mùi thức ăn.

  D. chúng đi theo một con kiến quen thuộc với dấu vết

  Thông tin: The vapor of the evaporating pheromone over the trail guides an ant along the way, and the ant detects this signal with receptors in its antennae.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>