AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The journey will be about nine hours, whichever route you take.

  • A. The journey will not last nine hours no matter which route you take.
  • B. No matter which means you takes, it will take about nine hours.
  • C. You can take the route you like, and it doesn’t take as long as nine hours.
  • D. It doesn't matter which route you take, the journey will be about nine hours.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Cuộc hành trình sẽ kéo dài khoảng 9 giờ, đối với bất kỳ lộ trình nào bạn đi.

  A. Hành trình sẽ không kéo dài chín giờ bất kể bạn đi theo lộ trình nào.

  B. Bất kể bạn đi bằng phương tiện nào, nó sẽ mất khoảng chín giờ.

  C. Bạn có thể đi theo lộ trình bạn thích và không mất tới chín giờ.

  D. Không quan trọng bạn đi theo lộ trình nào, hành trình sẽ mất khoảng chín giờ.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>