AMBIENT
 • Câu hỏi:

  By half past ten tomorrow morning I _______ along the motorway.

  • A. will be driving
  • B. will drive
  • C. am driving
  • D. drive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “tomorrow morning” nên ta dùng thì tương lai => C, D loại

  Ta dùng thì tương lai tiếp diễn diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai

  Tạm dịch: Trước 10h30 sáng ngày mai, tôi sẽ đang lái xe dọc theo xa lộ.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA