AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The passage suggests that most rain forest species are_______

  • A. bacteria
  • B. birds
  • C. insects
  • D. mammals

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Đoạn văn cho thấy hầu hết các loài trong rừng mưa là

  A. vi khuẩn                                                         B. chim

  C. côn trùng                                                        D. động vật có vú

  Thông tin: The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rain forests doesn't seem surprising, considering the huge numbers of insects that comprise the bulk of the species. One scientist found many different species of ants (kiến) in just one tree from a rain forest. While every species is different from every other species, their genetic makeup constrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000 species of insects.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>