AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The cosmopolitan flavor of San Francisco is enhanced by ______ shops and restaurants.

  • A. its many ethnic
  • B. its ethnicity
  • C. ethnicity
  • D. an ethnic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ loại, từ vựng

  Giải thích:

  ethnicity (n): dân tộc; ethnic (adj): thuộc dân tộc

  Ta cần tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ. “shops and restaurants” là danh từ số nhiều => loại D

  Tạm dịch: Hương vị quốc tế của San Francisco được tăng cường bởi nhiều cửa hàng và nhà hàng dân tộc.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>