AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, why do ants use different compounds a trail pheromones?

  • A. To reduce their sensitivity to some chemicals
  • B. To indicate how far away the food is
  • C. To attract different types of ants
  • D. To protect their trail from other species

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn văn này, tại sao kiến lại sử dụng các hợp chất khác nhau như dấu vết pheromones?

  A. Để giảm độ nhạy cảm của chúng đối với một số hóa chất

  B. Để chỉ ra cách thức ăn bao xa

  C. Thu hút các loại kiến khác nhau

  D. Để bảo vệ dấu vết của chúng khỏi các loài khác

  Thông tin: a food trail has to be kept secret from members of other species.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA