YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The author argues that there is more diversity of life in the sea than in the rain forests because

  • A. more phyla and classes of life are represented in the sea
  • B. many insect species are too small to divide into categories
  • C. there are too many insects to make meaningful distinctions
  • D. marine life-forms reproduce at a faster rate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tác giả lập luận rằng có sự đa dạng về sự sống trên biển hơn là trong các khu rừng mưa bởi vì

  A. nhiều phyla và các lớp của sự sống được đại diện trong biển

  B. nhiều loài côn trùng quá nhỏ để phân chia thành các loại

  C. có quá nhiều côn trùng để tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa

  D. các dạng sinh vật biển sinh sản với tốc độ nhanh hơn

  Thông tin: If basic, broad categories such as phyla and classes are given more emphasis than differentiating between species, then the greatest diversity of life is unquestionably the sea.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA