AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ______ through a telescope, Venus appears to go through changes in size and shape.

  • A. It has seen
  • B. It is seen
  • C. When seen
  • D. Seeing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Rút gọn bị động

  Giải thích:

  Khi đồng chủ ngữ mà chủ ngữ là vật, ta có thể rút gọn dạng bị động với when + PP

  Tạm dịch: Khi được nhìn qua kính viễn vọng, Venus dường như trải qua những thay đổi về kích thước và hình dạng.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>