AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Beavers have been known to use logs, branches, rocks, and mud to build dams that are more than a thousand _______.

  • A. lengthy feet
  • B. feet long
  • C. long feet
  • D. foot in length

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Số đo, từ vựng

  Giải thích:

  Ta có: số đo + thước đo (m, kg, feet…) + adj

  Hoặc: số đo + thước đo (m, kg, feet…) + in + N

  Tạm dịch: Hải ly được biết đến trong việc sử dụng khúc gỗ, nhánh cây, đá và bùn để xây đập dài hơn một nghìn feet  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA