AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A striking example of a successful multiethnic country is Switzerland, where French, German, and Italian speakers from diverse religious groups live and work harmony and prosperity.

  • A. remarkable
  • B. legitimate
  • C. spontaneous
  • D. characteristic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  striking (a): gây ấn tượng sâu sắc; nổi bật

  remarkable (a): đáng chú ý; đặc biệt                   legitimate (a): hợp lý, có lý

  spontaneous (a): tự phát, tự sinh                        characteristic (a): đặc thù, đặc trưng

  => striking = remarkable

  Tạm dịch: Một ví dụ nổi bật của một quốc gia đa sắc tộc thành công là Thụy Sĩ, nơi những người nói tiếng Pháp, Đức và Ý từ các nhóm tôn giáo đa dạng sống và làm việc hài hòa và thịnh vượng.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>