AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  He was such a wet blanket at the party tonight!

  • A. He made people at the party wet through.
  • B. He spoiled other people's pleasure at the party.
  • C. He bought a wet blanket to the party.
  • D. He was wet through when going home from the party.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Anh ta là một người phá đám ở bữa tiệc tối nay!

  A. Anh ta khiến mọi người trong bữa tiệc bị ướt đẫm.

  B. Anh ta làm hỏng niềm vui của người khác tại bữa tiệc.

  C. Anh đã mua một tấm chăn ướt cho bữa tiệc.

  D. Anh ta bị ướt khi đi về nhà từ bữa tiệc.

  wet blanket (n): người phá đám  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>