AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Billy was the youngest boy ______.

  • A. joining the club
  • B. that was joined the club
  • C. to be admitted to the club
  • D. admitted to the club

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Cấu trúc the + so sánh nhất của tính từ + N

  Giải thích:

  Ta có cấu trúc “ the + so sánh nhất của tính từ + N + to do sth”: … nhất để làm cái gì

  Tạm dịch: Billy là cậu bé nhỏ tuổi nhất được phép vào club.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA