AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We intend to _____ with the old system as soon as we have developed a better one.

  • A. do in
  • B. do down
  • C. do up
  • D. do away

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  do sth in: làm tổn thương                                   do sth/sb down: chỉ trích ko công bằng

  do up: đóng lại, khép vào                                   do away with: ngừng làm gì

  Tạm dịch: Chúng tôi định ngừng hệ thống cũ ngay khi chúng tôi phát triển một cái tốt hơn.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>