RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai ?

  • A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
  • B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
  • C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
  • D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là muối của axit béo và glixerol.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)