YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai ?

  • A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
  • B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
  • C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
  • D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là muối của axit béo và glixerol.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA