ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc) thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị của m là

  • A. 5,1  
  • B. 7,1          
  • C. 6,7       
  • D. 3,9         
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  {Mg; Al} + 0,125 mol O2 → 9,1 gam hỗn hợp oxit.

  Bảo toàn khối lượng có: m = 9,1 – 0,125. 32 = 5,1 gam.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 91422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1