YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu đúng là:

  • A. Tripeptit mạch hở luôn phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:3.
  • B. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
  • C. Ở trạng thái kết tinh, các α-amino axit tồn tại chủ yếu dưới dạng phân tử.
  • D. Các protein không tan trong nước nguội nhưng tan tốt trong nước đun sôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Tripeptit mạch hở luôn phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 sai do có thể mắt xích peptit của axit glutamic thì tỉ lệ đó không đúng.

  + Ở trạng thái kết tinh, các α-amino axit tồn tại chủ yếu dưới dạng ion lưỡng cực.

  + Tính tan của protein rất khác nhau. Protein hình sợi thì không tan trong nước, còn protein hình cầu thì tan trong nước tạo dung dịch keo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA