YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 ;

  AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

  Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại là

  • A. Fe2+, Fe3+, Ag+   
  • B. Ag+, Fe2+, Fe3+    
  • C. Fe2+, Ag+, Fe3+    
  • D. Ag+ , Fe3+, Fe2+
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo quy tắc α: Chất khử mạnh + Chất oxi hóa mạnh → chất khử yếu + chất oxi hóa yếu.

  Nên thứ tự tính oxi hóa: Fe2+, Fe3+, Ag+.

  VDOC

Mã câu hỏi: 91410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1