ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau:  X → X1; X1 + H2, to  → M; M + FeCl3 → X3; X3+ X4 → X + X5

  Biết muối X là muối nitrat của kim loại M và X5 là khí NO. Các chất X, X1 và X4 lần lượt là

  • A. Fe(NO3)2, Fe2O3, HNO3.       
  • B. Fe(NO3), Fe2O3, AgNO3.  
  • C. Fe(NO3)3, Fe2O3, HNO3.       
  • D. Fe(NO3)2, FeO, HNO3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 1,5 O2.

  Fe2O3 + 3H2 →  2Fe + 3H2O

  Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

  3FeCl2 + 4HNO3 → 2FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 91435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1