YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Tinh bột là hỗn hợp gồm amilozơ và amilopectin đều tan tốt trong nước nóng.
  • B. Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
  • C. Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
  • D. Fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được kết tủa bạc trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Trong nước nóng từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt gọi là hồ tinh bột

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA