AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn x mol chất béo X, thu được y mol CO2 và z mol H2O. Mặt khác x mol X tác dụng với dung dịch chứa tối đa 5x mol Br2. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z là:

  • A. y = 4x + z   
  • B. Y = 6x + z        
  • C. y = 7x + z
  • D. Y = 5x + z

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \(\frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} = {n_X}\)

  Ta có X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:5 nên nó có 5 liên kết C=C 

  ⇒ k = 5+3 =8

  ⇒ y – z = 7x => y = 7x + z

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA