YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp gồm Al4C3, CaC và Ca vào nước (dùng rất dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X và 3,12 gam kết tủa. Cho hỗn hợp khí X đi chậm qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y chỉ chứa các hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 9,45. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br dư, thấy lượng Br2 phản ứng là 19,2 gam. Giá trị của m là

  • A. 23,08gam     
  • B. 24,00gam         
  • C. 21,12gam   
  • D. 25,48gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:  

  Ta có: \({n_{Al{{(OH)}_3}}} = 0,04mol\) 

  Dẫn Y qua bình đựng Br2 dư thấy Br2 phản ứng 0,12 mol.

  Gọi số mol Al4C3, CaC2 và Ca lần lượt là a, b, c.

  Do vậy khí X thu được gồm 3a mol CH4, b mol C2H2 và c mol H2.

  Mặt khác: \({n_{Al{{(OH)}_3}}} = 4a - 2b - 2c = 0,04\)  

  Cho X qua Ni thu dược hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon nên số mol của Y là 3a+b mol

  \( \to \frac{{16.3a + 26b + 2c}}{{3a + b}} = 18,9\)

  Mặt khác bảo toàn liên kết π: 2b - c = 0,12

  Giải hệ:  a = b = 0,1; c = 0,08 ⇒ m = 24g

  VDOC

Mã câu hỏi: 91468

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)