AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một oxit của kim loại M vào bình chứa dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi kết thúc phản ứng, thêm tiếp dung dịch NaOH dư vào bình, thu được dung dịch có màu vàng. Oxit của kim loại M là

  • A. Cr2O3        
  • B. CuO          
  • C. CrO3          
  • D. Al2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (trong môi trường H2SO4)

  H2Cr2O7 + 4NaOH → 2Na2CrO4 + 3H2O (dung dịch màu vàng)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>