YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 19,68 gam hỗn hợp gồm Mg, FeCO vào dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 và 0,08 mol Fe(NO3)3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra hỗn hợp khí X gồm NO, N2O và 0,06 mol CO2; đồng thời thu được dung dịch Y và 3,36 gam một kim loại không tan. Để tác dụng tối đa các chất tan trong dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,26 mol NaOH. Tỉ khối của X so với He bằng a. Giá trị gần nhất với a là

  • A. 10,2       
  • B. 10,0         
  • C. 10,4     
  • D. 10,6
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho 19,68gam hỗn hợp Mg, FeCO3 tác dụng với 1,22mol NaHSO4 và 0,08mol Fe(NO3)3 thu được hỗn hợp X chứa NO, N2O và 0,06mol CO2. Ngoài ra thu được 3,36gam kim loại không tan là Fe (0,06mol)

  Ta có: \({n_{FeC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,06mol \to {n_{Mg}} = 0,53mol\) 

  Do có kim loại không tan nên H+ hết

  Bảo toàn Fe: \({n_{F{e^{2 + }}trong{\rm{ Y}}}} = 0,08mol\) 

  Dung dịch Y sẽ chứa Mg2+: 0,53mol; Fe2+:0,08mol; NH4+;Na+:1,22mol, SO42-:1,22mol và NO3-

  Y tác dụng vừa đủ với 1,26mol NaOH \( \to {n_{NH_4^ + }} = 1,26 - 0,08.2 - 0,53.2 = 0,04mol\) 

  Bảo toàn điện tích \({n_{NO_3^ - }} = 0,53.2 + 0,08.2 + 0,04 + 1,22 - 1,22.2 = 0,04mol\) 

  Bảo toàn N: \({n_{N\left( X \right)}} = 0,08.3 - 0,04 - 0,04 = 0,16mol\) 

  Gọi số mol NO và N2O lần lượt là x, y → x + 2y = 0,12

  Bảo toàn e: 0,53.2 = 3x + 8y + 0,04.8 + 0,08 + 0,06.2

  Giải hệ: x = 0,1; y = 0,03 → a = 9,158

  VDOC

Mã câu hỏi: 91496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)