ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

  • A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.   
  • B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2         
  • C. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)      
  • D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hidroxxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có khả năng phân li như axit vừa có thể phân li như bazo.

  Các hidroxit thường gặp như Zn(OH)2; Al(OH)3; Sn(OH)2; Pb(OH)3  

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 91408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1