RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. để sản xuất phenol trong công nghiệp người ta đi từ cumen.
  • B. axit axetic, axit fomic, etanol, metanol tan vô hạn trong nước.
  • C. trong công nghiệp để tráng gương, tráng ruột phích người ta dùng glucozơ.
  • D. phenol là chất lỏng tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong dung dịch, các α-aminoaxit tồn tại chủ yếu dưới dạng ion lưỡng cực.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1