YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất sau: glucozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, anilin, Gly-Val, triolein. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH, đun nóng là:

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất đó là: isoamyl axetat, phenylamoni clorua, Gly-Val, triolein

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA