ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 và 0,03 mol Cl2, rồi đốt nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hết chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt (không còn khí dư). Hòa tan hết hốn hợp này trong một lượng dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi kết thúc các phản ứng thì thu được 53,28 gam kết tủa (biết sản phẩm khử của N+5 là khí NO duy nhất). Giá trị của ml

  • A. 5,88        
  • B. 5,60         
  • C. 6,44        
  • D. 6,72
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:  \({n_{HCl\left( {pu} \right)}} = 2{n_O} = 0,12.2 = 0,24mol \to {n_{HCl\left( {du} \right)}} = 0,06mol\)

  Cho AgNO3 dư vào X thu được kết tủa gồm AgCl và Ag.

  Bảo toàn Cl:

   \(\begin{array}{l} {n_{AgCl}} = 0,03.2 + 0,24 + 0,06 = 0,36mol\\ \to {n_{Ag}} = 0,015mol \end{array}\) 

  Cho AgNO3 vào X thì xảy ra quá trình:

   \(\begin{array}{l} 4{H^ + } + NO_3^ - + 3e \to NO + 2{H_2}O\\ A{g^ + } + e \to Ag \end{array}\)

  Bảo toàn e toàn quá trình: 

  \({n_{Fe}} = \frac{{0,06.4 + 0,03.2 + 0,06.\frac{3}{4} + 0,015}}{3} = 0,12mol\)

  ⇒ m=6,72g

  VDOC

Mã câu hỏi: 91487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)