ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:

  (a) Al và Na (1 : 2) vào nước dư.

  (b) Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) vào nước dư.

  (c) Cu và Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  (d) BaO và Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư.

  (e) Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.

  (f) BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư.

  Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch trong suốt là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét từng hỗn hợp:

  (a) Na + H2O → NaOH + 1/2H2

  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

  Al tan hết trong Na theo tỉ lệ 1 : 2.

  (b) Fe2(SO4)3 + Cu → 2FeSO4 + CuSO4

  Cu tan hết trong Fe2(SO4)3 theo tỉ lệ 1 : 1

  (c) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

         1 mol →              2 mol

  Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 (1)

                2                             2

  Vì tỉ lệ 2 : 1 nên giả sử có 1 mol Fe2O3 và 2 mol Cu. Theo phản ứng (1) thì dư a mol Cu.

  (d) BaO + H2O → Ba(OH)2

  Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NaOH.

  Có kết tủa BaSO4 nên không thu được dd.

  (e) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

        1 mol →                4

  CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

        2 mol →            2

  Ca(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ca(AlO2)2 + 4H2O

  2                     4

  Như vậy Al(OH)3 phản ứng hết. thu được dung dịch.

  (f) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl.

  Sau phản ứng có kết tủa BaCO3.

  Các trường hợp thoả mãn là: (a) (b) (e).

  Đáp án: B.

  VDOC

Mã câu hỏi: 91466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)