AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và rắn Y. Hình vẽ bên minh họa phản ứng:

  • A. NaOH (dd) + NH4Cl (r) → NaCl + NH3­ + H2O.
  • B. 4HNO3 (đặc, nóng) + Cu (r) → Cu(NO3)2 + 2NO2­ + 2H2O.
  • C. H2SO4 (dd) + CaCO3 (r) → CaSO4 + CO2­ + H2O.
  • D. 2HCl (dd) + FeSO3 (r) → FeCl2 + H2O + SO2­

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NH3 và SO2 tan nhiều trong nước nên không thu khí bằng phương pháp đẩy nước.

  NO2 có phản ứng với H2O ở ngay điều kiện thường khi có không khí:

  4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA