YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào 200 ml dung dịch CuCl2 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là

  • A. 9,80gam     
  • B. 11,76gam   
  • C. 19,60gam    
  • D. 4,90gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  M + nH2O → M(OH)n + n/2 H2.

  Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2,

  Ta có: n(H2) = 0,1 → n(OH-) = 0,2 mol

  Mặt khác: n(Cu2+) = 0,2. 0,6 = 0,12 mol → n(Cu(OH)2) = 0,1 → m = 9,8 (g)

  VDOC

Mã câu hỏi: 91440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1