YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  X Quỳ tím màu hồng
  Y Dung dịch iot hợp chất màu xanh tím
  Z AgNO3/NH3 Kết tủa Ag trắng
  T Nước brom Kết tủa trắng

  X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ.     
  • B. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.
  • C. anilin, axit glutamic, tinh bột, glucozơ. 
  • D. axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Axit glutamic: HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH → quỳ chuyển hồng

  Phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra màu xanh tím.

  Glucozo có chứa CHO → có phản ứng tráng bạc.

  Anilin có phản ứng thế ở nhân thơm với brom tạo kết tủa trắng

  VDOC

Mã câu hỏi: 91428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1