RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN có tất cả 900 nucleotit, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 3:1:4:2. Sử dụng phân tử ARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN này. Theo lí thuyết, có mấy phát biểu sau đây là đúng:

      I. Trên phân tử mARN này sẽ có tối đa 300 bộ ba.

      II. Số nucleotit mỗi loại của mARN này là 90A, 270U, 180G, 360X.

      III. Số nuclêôtit mỗi của ADN này là 360A, 540G.                     

      IV. Phân tử ADN có chiều dài 306 µm. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>