RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các nhân tố sau:

              I. các ribonucleotit tự do.                   II. tARN.                                III. mARN.                

              IV. ADN.                                            V. ATP.                                   VI. Ribosome             

              VII. Axit amin.                                   VIII. ADN polimeraza.

  Số lượng các yếu tố không tham gia vào quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ bao gồm 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>