YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN:

              I. Enzym nối ligaza có mặt trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp.

              II. Enzym ADN polymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau trên cùng một khuôn.

              III. Enzym Am polymeraza luôn dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn.

              IV. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn.

  Có bao nhiêu phát biểu đúng?          

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA