YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau (A, T, G, X). Cho rằng tỉ lệ các nucleotit là ngang nhau, theo lý thuyết có bao nhiêu nhận định chưa chính xác?

        I. Có 37 bộ ba chứa A và 27 bộ ba chứa 1 G.

        II. Có 9 bộ ba chứa 2 X và 4 bộ ba chứa 1 loại nucleotit.

        III. Có 27 bộ ba không chứa X và 64 bộ ba khác nhau.

        IV. Nếu chỉ có 3 loại nucleotit tạo ra các bộ ba thì sẽ có 37 bộ ba khác nhau.

        V. Tỉ lệ bộ ba vô nghĩa là 0,046875. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45196

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON