ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Giả sử có 3 tế bào vi khuẩn E. coli, mỗi tế bào có chứa một phân tử ADN vùng nhân được đánh dấu bằng 15N ở cả hai mạch đơn. Người ta nuôi các tế bào vi khuẩn này trong môi trường chỉ chứa 14N mà không chứa 15N trong thời gian 3 giờ. Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

      I. Số phân tử ADN vùng nhân thu được sau 3 giờ là 1536.          

      II. Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu được sau 3 giờ là 1533.            

      III. Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 14N thu được sau 3 giờ là 1530.

      IV. Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N thu được sau 3 giờ là 6. 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>