AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nói về quá trình dịch mã, cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

        I. Mỗi một riboxom trượt xong một phân tử mARN là tổng hợp được một phân tử polipeptit.

        II. Trên một phân tử mARN cùng một lúc có nhiều riboxom cùng trượt, điều này chỉ đúng ở sinh vật nhân thực.

        III. Số axit amin có thực trên chuổi polipeptit trưởng thành ít hơn 2 bộ ba trên mARN.

        IV. Sự có mặt của polixom là làm tăng hiệu suất của quá trình dịch mã.

        V. Khi riboxom tiếp xúc với bộ ba UAG hoặc UGA hoặc UAA thì quá trình dịch mã ngừng lại. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA