AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của cùng một tế bào sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

      I. Các phân tử ADN nhân đôi độc lập với nhau và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

      II. Các phân tử ADN có số lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

      III. Các phân tử ADN đều được cấu tạo từ các loại nucleotit là A, T, G, X.

      IV. Các phân tử ADN có độ dài luôn bằng nhau. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA