YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gen có 3240 liên kết hydro và có 2400 nucleotit. Gen trên nhân đôi 3 lần, các gen con phiên mã 2 lần

        I. Số lượng loại A và G của gen lần lượt là 360 và 840.              

  II. có 6 phân tử mARN được tạo ra.

        III. Số axit amin mà môi trường cần cung cấp cho quá trình dịch mã là 6384.

        IV. Số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình tự sao là 2520.

        V. Số lượng các đơn phân mà môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là 19.200.

  Số thông tin chưa chính xác? 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA