AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về bộ ba của mã di truyền, có hai nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau:

    * Nhóm I

  I. Có 3 bộ ba vô nghĩa là 3’UAG5’, 3’UGA5’, 3’UAA5’ và 1 bộ ba mở đầu là 3’AUG5’.

  II. Có 61 bộ ba mã hóa cho tất cả các axit amin, kể cả axit amin mở đầu.

  III. Bộ ba 5’AUG3’ và 5’UGG3’ chỉ mã hóa cho một axit amin nhất định là mêtiônin (Met) và Tritophan (Trp).

  IV. Axit amin Lơxin (Leu) có nhiều loại bộ ba nhất (6 bộ ba).

    * Nhóm II

  I. Bộ ba mở đầu 3’GUA 5’ mã hóa cho axit amin formymetiôni ở sinh vật nhân sơ, còn ở nhân thực là mêtiônin.

  II. Có tổng cộng 64 bộ ba khác nhau, nhưng chỉ có 61 bộ ba mã hóa các axit amin.

  III. Trên mARN bộ ba 5’AUG3’ nhiệm vụ mở đầu và ba bộ kết thúc 5’UAG3’, 5’UGA3’, 5’UAA3’.

  IV. Ba nucleotit trên mARN gọi là côđon, nếu trên tARN gọi là anticôđon còn trên mạch gốc của gen gọi là triplet.

  Số nhận định đúng của nhóm I và II lần lượt là 

  • A. 2 & 3.           
  • B.  4 & 2.  
  • C. 3 & 3.                
  • D. 3 & 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA