AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các yếu tố sau đây:

              I. enzim tạo mồi.                                 II. ADN ligaza.                                   III. ADN polimeraza.

              IV. ADN khuôn.                                 V. Các ribonucleotit.                           VI. Các nucleotit.

  Có mấy yếu tố tham gia vào quá trình nhân đôi của gen ở sinh vật nhân sơ? 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA