YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về mối quan hệ giữa phiên mã và dịch mã, một học sinh đưa ra các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định chính xác?

        I. Mã mở đầu trên mARN có tên là 5’AUG 3’.

        II. Mã mở đầu trên mạch bổ sung có tên là 5’ATG 3’.

        III. Mã kết thúc trên mARN có thể là 5’UAG 3’ hoặc 5’UGA 3’ hoặc 3’UAA 5’

        IV. Anticondon mang axit amin formyl mêtionyl ở nhân thực có tên là 3’UAX 5’

        V. Codon mở đầu mã hóa cho axit amin ở nhân sơ có tên là 5’AUG 3’. 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA