RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi nói về bộ ba mở đầu ở trên mARN, có mấy phát biểu đúng.

      I. Trên mỗi phân tử mARN bộ ba 5'AUG3' làm nhiệm vụ mở đầu dịch mã.

      II. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều bộ ba AUG.

      III. Trên mỗi phân tử mARN chỉ có một bộ ba mở đầu, bộ ba này nằm ở đầu 3' của mARN.

      IV. Tất cả các bộ ba AUG ở trên mARN đều làm nhiệm vụ mã mở đầu. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>