YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây, có bao nhiêu ý đúng?

  I. Nhân đôi.                             II. Sao mã.                                                      III. Dịch mã.              

  IV. Phiên mã.                          V. Tạo ra mARN.                                           VI. Tự sao. 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA